Ãventyrssegling

I det förgångna, på den tiden när seglarna regerade haven var vinden en välsignelse, en gynnsam kraft som lockade sjömännen till gedigna
upptäckter.

Alla dessa seglingar är extremt krävande och ställer inte bara stora krav på våra skeppare och vår utrustning utan lika väl på dig/er som deltar. Säkerhetskraven är naturligtvis höga och vi har alltid dubbla skeppare ombord. Är du beredd att ta steget fullt ut? Att få uppleva något du aldrig kommer att glömma! Kontakta oss för ett detaljerat upplägg.


 
Flexibelt program

Seglingarna följer inte ett i förväg helt färdigt program utan anpassas till aktuellt väder och vindar samt deltagarnas seglingsvana.
Önskemål från besättningen kan liksom vädret påverka dagsetappernas längd och uppläggning.


Tidigare segelvana

Besättningen deltar i allt arbete ombord som att styra, navigera, segeltrimmning, matlagning etc.
Skepparen styr ibland in och ut i besvärliga hamnar och finns annars nära med en hjälpande hand. Deltagarna bör ha en viss seglingsvana för att kunna delta i arbetet ombord .
 
Utskärgårdssegling

Seglas med lite kortare dagsetapper och i lugnare tempo i Blekinge och St Annas ytterskärgård. Strandhugg och övernattningar mest i naturhamnar.  Besök kan även läggas till i hamnar med bastubad eller varför inte en supé på någon mysig skärgårdskrog om besättningen känner för detta.

Eller tex. en kombinerad skärgårds- och havssegling till Gotland. Mycket segling varvat med sol och bad sam strandhugg i både naturhamnar och gästhamnar. Nattsegling kan också bli aktuellt.